Meppi-ehdokkaat kiinnostavat myös teollisuutta

5. helmikuuta 2014

Meppi-ehdokkuus kiinnostaa myös teollisuutta. Eilen tiistaina 4.2.2014 olin Teknologiateollisuus ry:n ympäristöryhmän kokouksen jälkeen järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Etelärannassa, toisena meppi-ehdokkaana paikalla oli vihreiden Jyrki Kasvi. Keskustelu kiertyi olennaisesti ilmastonmuutos- ja energiakysymysten ympärille. Pääpointtina vaikutti kuitenkin olevan sen tunnustelu, kuinka suopeasti vihreät ja punavihreät ehdokkaat suhtautuvat dialogiin teollisuuden kanssa ja ennen kaikkea suomalaisten yritysten asioiden edistämiseen Euroopan parlamentissa.

Esittelin ideaani globaalin kasvihuonepäästöveron toteuttamisesta ja rankaisuhiilitulleista ulkopuolisille. Tunnusteluihin keskusteluvalmiudesta vastasin tuomalla esille Tulevaisuuden politiikkaa -kirjassa kehittelemiäni ajatuksia julkisesta vaalirahoituksesta ja lobbauksen tiukasta suitsimisesta Brysselissä. Yritykset edistävät omia intressejään, mutta poliittinen ajattelu ja toiminta lähtee kokonaisuuksista ja niiden hyvästä.

Punavihreä tulevaisuus -asiakirjan vision mukaisesti tarvitaan työllisyyttä edistäviä investointeja vihreisiin teknologioihin ja teollisuuden vihreään rakennemuutokseen, raideliikenteeseen, älykkääseen infrastruktuuriin, asumiseen ja energiantuotantoon. Näiden toteuttamisessa dialogi teollisuuden ja yritysten kanssa on tarpeen, koska siellä on tietoja ja taitoja, joita politiikoilla ja virkamiehillä ei voi olla. Yleisestikin tämä pätee julkisiin investointeihin ja teolliseen politiikkaan.

Tarkoittamattani pudotin kuitenkin varsinaisen pommin kun totesin viattomasti — vastauksena Nokian edustajan kysymykseen — että demokraattisessa politiikassa me olemme kaikki tasaveroisia kansalaisia, myös yritysten edustajat ja johtajat, ja että kellään ei voi olla siitä poikkeavaa roolia. Kun lopetin kommenttini tähän lauseeseen, syvä hiljaisuus valtasi huoneen hetkeksi… Ja sen jälkeen puheenjohtaja totesi, että nyt kaikkien rauhassa nielaistua, voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen… Maailmalla vallitseva ajatus “korporaatiokansalaisesta” on sokaissut myös suomalaisten yritysten edustajia. Mitä ilmeisemmin he myös ottavat oman erityisasemanssa jokseenkin annettuna.

Kotiin tultuani pöydällä odotti kutsukirje Metsäteollisuuden järjestämään seminaariin “EU – teollisuuden tuki vai uhka”, jossa pääpuhujina ovat Olli Rehn ja Jan Vapaavuori. Kutsukirjeen ensimmäiset lauseet menevät näin. “Suomen hyvinvointi riippuu vientiteollisuuden menestyksestä. Metsäteollisuuden päämarkkinat ovat Euroopassa ja EU:ssa tehtävillä päätöksillä on suuri vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Ratkeaako eurokriisi ja onnistuuko Eurooppa palauttamaan kilpailukykynsä?”

Myös tässä tarvittaisiin kokonaisuuden ja sen hyvän näkökulmaa! Kuten yksi harvoista tunnetuista naistaloustieteilijöistä, Joan Robinson, on todennut, kapitalismin keskeinen paradoksi on, että ”jokainen yrittäjä erikseen hyötyy alhaisista reaalipalkoista omille työntekijöilleen, mutta kaikki kärsivät niistä rajallisista hyödykemarkkinoista, joita alhaiset reaalipalkat käytännössä tarkoittavat”. Lisäksi pitkä finansialisaatio-kehitys on johtanut siihen, että kiinnostus pitkän aikavälin reaali-investointeihin on vähentynyt. Kvartaalitaloudessa etsitään pikavoittoja. Ahneus ja hierarkiat vallitsevat, pikemminkin kuin osallistava kiinnostus itse asiaan tai tuotannolliset käytännöt ja niihin kuuluvat hyveet ja kokeilut.

Kokonaisuuden kehittämisen kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää kääntää finansialisaatioprosessi ja luoda edellytyksiä kokonaiskysynnän hallinnalle ja ohjaamiselle, niin EU:ssa kuin globaalisti. Tästä vihreässä demokraattisessa globaalikeynesiläisyydessä on kyse.

Heikki Patomäki

PS. En ole menossa 6.3. Metsäteollisuuden seminaariin. Sen sijaan sinä päivänä on kaksikin tilaisuutta:

“Aamukahvit à la Moniheli”. Vaalikeskustelutilaisuus maahanmuuttajista alkaa kahvittelulla klo 9.00 Eurooppasalissa, osoitteessa Malminkatu 16 Helsinki. Petr Potchinchtchikov toimii juontajana ja Monihelin hallinnoima iCount hanke emännöi.

Vasen linja –klubi. EU ja veroparatiisit -keskustelutilaisuus klo 19 alkaen, mukana myös Annika Lapintie ja Attacin edustaja. Vasen Linja -klubi on Kallion Vasemmiston klubi, joka pidetään yleensä joka kuukauden ensimmäisenä torstaina Cafe Mascotissa.