Rakenteellisen uudistuksen käsite: ristiriitoja ja vääriä utopioita

1. huhtikuuta 2021

Viime kesäisessä YLE:n artikkelissa tokaistaan, että ”poliitikot puhuvat taas päivittäin rakenteellisista uudistuksista, mutta harva täsmentää, mitä ne ovat”. Vielä harvempi tietää, mistä vallitseva rakenne-käsite tulee – tai mistä teorioista se kumpuaa. Rakenneuudistuspuhe kuuluu nykyisiin EU-käytäntöihin, mutta käsitteellä on vuosikymmenien historia. Tässä blogissa tiivistän juuri ilmestyneen Helsinki-GPE työpaperin sisällön. Asetan vastakkain yhteiskunta- ja taloustieteellisen rakennekonseptin. Havainnollistaakseni realistisesti ymmärretyn rakenteen seurauksia nostan esille muutamia esimerkkejä vaihtoehtoisista uudistuksista. Ne tarkoittaisivat EU:n nykyisen kasvustrategian kääntämistä päälaelleen – tai oikeastaan jaloilleen. [Julkaistu ensin Uudessa Suomessa 1.4.2021]

Jatka lukemista

LAUSUNTO koskien vesihuollon yksityistämisen estämistä

25. maaliskuuta 2021

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt minulta lausuntoa kansalaisaloitteen KAA 2/2020 johdosta ja erityisesti kansainväliseen omistukseen liittyen. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan sellaista lainsäädäntöä, jolla “estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille”. Tarkoituksena on pitää omistus julkisena.

Jatka lukemista

Olemmeko saavuttaneet Eurooppa-projektin käännekohdan?

23. marraskuuta 2020

Kuten Brexit ja populismin suosio osoittavat, luottamus EU:hun samoin kuin uusliberalistiseen globalisaatioon on rapautunut. Sosiaaliluokkien ja alueiden välisen epätasa-arvon lisääntyminen sekä taustalla vaikuttavat poliittisen talouden prosessit – kuten deindustrialisaatio – ovat johtaneet kollektiivisen itsekeskeisyyden vahvistumiseen Euroopassa ja muualla maailmassa. Kaikki tämä tapahtuu maailmantalouden kontekstissa, johon kuuluvat kasvun hidastumisen varsinkin OECD-maissa ja erilaiset talouskriisit, joilla molemmilla on syvälliset juurensa finansialisaatiokehityksessä. [Tämä blogi on julkaistu myös englanniksi alustalla Brave New Europe.]

Jatka lukemista

Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti – kohti uusliberalistisen aikakauden loppua, osa 5

26. heinäkuuta 2020

Viidessä kuukaudessa on ehtinyt tapahtua paljon. Moninaisten epäilyjen keskellä ja nopeiden käänteiden jälkeen EU:n koronabondit viimein toteutuivat. Niiden avulla unioni toteuttaa yhteisen elvytyspaketin. Rahaa sijoitetaan muun muassa ”vihreään diiliin” ja digitalisaatioon.

Jatka lukemista