Politiikka on vapauden taidetta

17. maaliskuuta 2014

Vaaliesitteeni “Politiikka on vapauden taidetta” (pääteksti alla) on ilmestynyt ja ladattavissa täältä. Esitettä saa levittää vapaasti niin sähköisesti kuin paperikopioina. Painettuja esitteitä voi pyytää tai tilata Antti Kurkolta (terantti at gmail.com).

 

Tulevaisuuden politiikkaa

Toukokuun eurovaaleissa on kyse tulevaisuuden suunnasta! Vain vasemmistolla on näissä vaaleissa selvä ja kauaskantoinen muutosohjelma.

Jyrki Katainen ja Olli Rehn henkilöivät troikan epäonnistunutta budjettikurilinjaa. Jo vuosia he ovat luvanneet hyviä tuloksia vyönkiristyksestä – muuttamatta retoriikkaansa, vaikka kriisi ja taantuma jatkuvat ja työttömyys on yhä vain korkealla. Euroopassa ei ole vuosiin ollut talouskasvua ja virallistenkin tilastojen mukaan EU:ssa on yli 26 miljoonaa työtöntä. Kriisimaissa on käynnissä terveyskatastrofi ja sosiaalinen murhenäytelmä.

Perussuomalaiset eivät juuri eroa rehneistä ja kataisista. Omassa rakennepaketissaan he ovat hyväksyneet käsitteet ”kestävyysvaje” ja ”kilpailukyky” talouspoliittisen ajattelunsa lähtökohdaksi. Molemmat kuuluvat EU-sanastoon ja tarkoittavat käytännössä lisää yksityistämisiä ja budjettileikkauksia.

Vasemmiston suunnasta ei ole pienintäkään epäselvyyttä. ”Vanhan paikallisen ja kansallisen omavaraisuuden ja sulkeutuneisuuden tilalle tulee kansojen kaikinpuolinen yhteys ja kaikinpuolinen riippuvuus toisistaan”, todettiin kuuluisassa manifestissa jo 165 vuotta sitten. Nykytilanne vaatii kuitenkin upouusia vastauksia.

Kohtalomme ovat kietoutuneet yhteen. 2000-luvun edistykselliset liikkeet ja puolueet tarttuvat globalisaation vaativaan tehtävään surutta: tavoitteena on demokratisoida ja yhteisvastuullistaa Eurooppa ja maailma. Tarvitaan ekologista investointiohjelmaa ja keskuspankkirahoitusta, jotta Suomi ja Eurooppa saadaan uudenlaiselle kasvu-uralle.

Tavoitteenamme on paitsi tehdä EU:sta ja maailmasta demokraattisempi ja oikeudenmukaisempi lisätä vapautta kaikkialla. Tarvitaan parempia yhteishallintajärjestelmiä, jotta ekologinen kestävyys ja kansalaisten vapaus ja hyvinvointi voivat kukoistaa ympäri maailmaa.

”Tavoitteena on demokratisoida ja yhteisvastuullistaa Eurooppa ja maailma”

Tarvitaan myös asennemuutosta. Itsepintaisinkin muukalaisviha joutuu antautumaan kun huomataan, että on suomalaisen työntekijän edun mukaista, että myös latvialaisilla ja portugalilaisilla on kunnollinen työttömyysturva ja kiinalaisella mahdollisimman hyvät työehdot. Ei ole mitään syytä huolehtia tulokkaiden vievän ”meidän työpaikkamme”, jos vallitsee täystyöllisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Voimme olla solidaarisia kaikkia kohtaan.

Vasemmiston eurovaaliohjelma on kunnianhimoinen visio paremmasta Euroopasta. Itse olen korostanut, että unionin pitää myös kyetä kehittämään yhteisiä instituutioita osana paljon laajempaa globaalia kokonaisuutta.

Täytyy opportunistisesti tarttua jokaiseen tilaisuuteen saada aikaan parannuksia. Ihanteena on poliittinen hakkeri, joka kykenee saavuttamaan tavoitteitansa vallitsevien järjestelmien rajoituksista huolimatta, niitä samalla muuttaen.

”Ihanteena on poliittinen hakkeri”

Demokratisoitu ja yhteisvastuullistettu EU estäisi nyt käynnissä olevan eurokriisin toistumisen ja ratkaisisi muitakin Euroopan poliittisen talouden ristiriitoja. Samalla on edettävä kohti maailmankansalaisuutta ja maailman poliittista yhteisöä, jotta arkielämän autonomialle ja vapaudelle olisi enemmän tilaa kaikkialla, myös täällä Suomessa. Tavoitteena on demokraattinen globaalikeynesiläisyys.

”Ihmiskunnan historia on vasta alkamassa.”

Tämäkin on välivaihe. Ihmiskunnan historia on vasta alkamassa. Täytyy luoda perustaa yhä pidemmälle meneville muutoksille, asteittain myös sellaisille, joita aikakautemme rajoittunut kuvittelukyky pitää vain kaukaisina punavihreinä haaveina.

Toukokuun 2014 eurovaaleissa on kyse tulevaisuudesta, siitä, mihin olemme menossa. Kuinka lisätä vapautta ja toimia toisin? Vasemmiston tavoitteena Suomessa on kaksi paikkaa europarlamentissa ja perustava muutos EU-politiikassa. Ennusteiden mukaan Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä tulee olemaan yksi vaalien kolmesta voittajapuolueesta.

 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi: tule mukaan kampanjaan!

 

Brysselissä Heikki aikoo lopettaa:

 • WikiLeaksin ja Edward Snowdenin vainoamisen
 • lobbareiden vallan työehtojen polkemisen ”joustoturvalla”
 • budjettikurisopimukset
 • veroparatiisitoiminnan
 • Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppasopimuksen
 • EU:n muuttamisen perinteiseksi sotilaalliseksi suurvallaksi

Heikin muutosvisioon kuuluu:

 • Kansanäänestyksiä
 • Yhteiseurooppalainen minimipalkka ja työttömyysturvajärjestelmä
 • Ekologinen investointiohjelma ja yhteinen finanssipolitiikka
 • Keskuspankkirahoitus tukemaan julkisia budjetteja
 • Keskuspankki suoraan demokraattiseen kontrolliin
 • Eurooppalaisia ja globaaleja rahoitusveroja
 • Globaali kasvihuonepäästövero
 • Komissio parlamentaariseen kontrolliin
 • Valta parlamentille, kansalaisille ja uusille demokraattisille foorumeille