Ay-keskusjärjestöt harhateillä vapaakauppaneuvotteluista

13. huhtikuuta 2014

SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen muistio “Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvottelut Suomen palkansaajien kannalta” julkaistiin 4.4.2014. Se on herättänyt laajaa hämmennystä ja keskustelua. Alla oleva tiedoteluonnos syntyi vasemmistofoorumin aloitteesta, mutta lopullinen teksti on minun muotoilemani. Yritin saada tiedotteen puoluehallituksen 9.4. kokouksen asialistalle, mutta ajanpuutteen takia se ei sinne ehtinyt. Monet ovat pitäneet tärkeänä tiedotteen edes epävirallista julkistamista mahdollisimman pian, joten laitan sen nyt tähän omissa nimissäni.

************

Vasemmistoliitto on hämmentynyt Suomen palkansaajajärjestöjen tuesta transatlanttiselle kauppa- ja investointisopimukselle (TTIP). SAK, STTK ja Akava ilmaisivat tiedotteessaan 4.4. käytännössä varauksettoman tukensa monin tavoin kyseenalaiselle kauppasopimukselle.

Kauppaneuvottelujen agendalla on erittäin ongelmallisia kohtia, kuten yritysten investointisuojan vahvistaminen. Investointisuoja tarkoittaa, että suuryritykset voisivat halutessaan haastaa valtioita oikeuteen demokraattisista lainsäädännöllisistä muutoksista. Kauppasopimuksista on tullut eräänlaisia kansainvälisiä perustuslakeja – ne sitovat valtioita jokseenkin pysyvästi.

TTIP:n kasvulupaukset ovat mitättömiä, mutta sopimus sitoo osapuolet poliittiseen ohjelmaan, johon kuuluvat yksityistäminen, markkinoiden vapauttaminen, verojen ja palkkojen alentaminen, sääntelyn yhdenmukaistaminen ja purkaminen sekä ajatus joustavista työehdoista. Myös sopimuksen salaileva neuvottelutapa on ristiriidassa poliittisen avoimuuden kanssa ja on omiaan herättämään epäluuloja neuvottelutavoitteista.

Kansalaisliikkeet, poliittinen vasemmisto sekä eurooppalaisten ammattiliittojen suuri enemmistö ovat vastustaneet sopimusta. Pohjoismaiden ammattijärjestöt ovat laajasti kritisoineet TTIP-sopimusta. Myös hyvin monet perinteiset eurooppalaiset ammattiliitot, kuten Saksan IG Metall, ovat vaatineet neuvottelujen keskeyttämistä. Aktiivisemmin sopimusta ovat tukeneet elinkeinoelämän lobbausjärjestöt.

Eurovaaliohjelmansa mukaan Vasemmistoliitto katsoo, että käynnissä olevista vapaakauppaneuvotteluista on luovuttava.

Vasemmistoliiton mukaan työttömyysongelman ratkaisussa on puututtava ongelmien syihin eli ontuvaan kokonaiskysyntään niin Suomessa kuin EU:ssakin. Vapaakauppasopimus ei ole ratkaisu työttömyysongelmaan, vaan vallansiirto kansainvälisille yrityksille työttömyyttä tekosyynä käyttäen. Elinkeinoelämä tietysti julkaisee omia lukujaan, mutta niiden uskottavuus on kyseenalainen. Yritysten aseman vahvistaminen ei tuota investointeja, vaan talouteen tarvitaan kysyntää.

Vasemmistoliitto pitää kiinni linjastaan, joka lähtee hyvinvointivaltion suojelusta, demokratiasta ja työttömyysongelman ratkaisusta toimivin keinoin.

Vasemmistoliitto myös toivottaa lämpimästi SAK:n, STTK:n ja Akavan mukaan Euroopan-laajuiseen vasemmiston ja ay-liikkeiden kampanjaan TTIP-sopimuksen torjumiseksi.

Heikki Patomäki

Puoluehallituksen jäsen & vasemmistoliiton maailmanpoliittisen työryhmän puheenjohtaja