Postin oltava julkinen palvelu, sen työntekijöiden palkkoja ei saa polkea!

21. marraskuuta 2019

Tuon teille solidaarisuuden viestin vetoomuksen allekirjoittajien puolesta. Vetoomukseen on osallistunut yli 150 taiteilijaa, tutkijaa ja kansalaistoimijaa.  [Tässä puheeni eduskunnan portailla Postin työntekijöiden järjestämässä mielenosoituksessa 21.11.2019]

Ehkä olen oikea valinta viestin tuojaksi sikäli, että olen joskus työskennellyt myös postin lajittelijana Tukholman postin palveluksessa.

Mitä solidaarisuus tarkoittaa? Roomalaisen oikeuden käsite in solidum tarkoitti ”kokonaisuuden puolesta”. Pitkään käsitteellä oli vain oikeudellinen sisältö.

Heinäkuun 1830 kansannousun aikana utopistisosialisteihin kuulunut Pierre Leroux otti käyttöön juridiikasta riippumattoman solidaarisuuden käsitteen. In solidum sai uuden merkityksen: jokainen lujasti ja yhtenäisesti kaikkien tarvitsemien tavoitteiden puolesta!

Solidaarisuus ei kuulu vain erityisille eturyhmille, luokille, puolueille tai identiteeteille, vaan muodostaa laajenevan kehän. Solidaarisuus voi myös olla globaalia, se voi koskea kaikkia ihmisiä.

Toisaalta solidaarisuus kytkeytyy myös oikeudenmukaisuuden käsitteeseen. Oikeudenmukaista on se, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevan asema on mahdollisimman hyvä.

Postin johdon toiminta on ollut epäoikeudenmukaista. Heikoimpien asemaa pyritään huonontamaan, samalla kun johtajat saavat ylisuuria palkkoja ja korvauksia – ja posti tekee voittoa.

Myös valtion rooli on tässä ongelmallinen. Postin omistavat valtio ja valtion kehitysyhtiö VAKE. Valtiota johtaa nyt Antti Rinteen hallitus, jossa ovat mukana myös työntekijäpuolueet SDP ja vasemmistoliitto. Hallitus ei kuitenkaan ainakaan tähän mennessä ole osoittanut mitään erityistä solidaarisuutta lakkolaisia kohtaan. Toivomme tähän nopeaa muutosta!

Tilanteen taustalla on tietenkin pitkä uusliberalisaatio-kehitys ja postin yhtiöittäminen. Vuonna 1994 Posti- ja telelaitoksesta muodostettiin osakeyhtiömuotoinen Suomen PT Oy, josta pian erotettiin Sonera, joka puolestaan yksityistettiin.

Yhtiömuotoinen posti on toiminut eri nimillä ja käynyt läpi moninaisia muutoksia, mutta olennaista on, että se on toiminut yksisilmäisen kapitalistisen yrityksen tavoin. Se on pyrkinyt maksimoimaan voittoa ja johdon palkkoja ja palkkioita, tavanmukaisesti työntekijöiden hyvinvoinnin sekä palveluiden saatavuuden ja laadun kustannuksella.

Postin tehtävänä on tuottaa julkista palvelua, jota ei pidä alistaa liikevoiton tavoittelulle!

Tämä on niin kansalaisten kuin julkishallinnon ja monien varsinkin pienten yritysten etu. Hyvät palvelut, kansalaisten yhdenvertaisuus ja yritysten yhdenmukainen kohtelu ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Raskasta työtä tekevät postilaiset ansaitsevat reilun korvauksen työstään.

In solidum: olemme postin työntekijöiden puolella!