COVID-19-kriisi – Eurooppa-projektin käännekohta

3. huhtikuuta 2020

EuroMemo-ryhmän kannanotto, 2. huhtikuuta 2020

COVID-19-kriisi aiheuttaa suuria kärsimyksiä ihmisille kaikkialla Euroopassa. Se on kriittinen solidaarisuustesti niin Euroopan unionille kuin myös koko maailmalle. Vastaukset vuoden 2008 maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin olivat monin tavoin riittämättömiä ja ongelmallisia. Uusi epäonnistuminen tehokkaan ja yhteistyöpohjaisen vastauksen löytämisessä voi edelleen pahentaa sosiaalisia ja poliittisia jännitteitä jäsenvaltioiden välillä. Jos niin käy, Euroopan yhdentymishankkeen taantuminen – ellei jopa suoranainen romahdus – on väistämättä edessä. [Tämä suomennos julkaistiin ensimmäiseksi Uuden Suomen blogina.]

Jatka lukemista

Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti, osa 4 – miten EU hajoaa

30. maaliskuuta 2020

Yhdysvaltain kahden biljoonan paketti osoittaa uusliberaalin makrotalouspolitiikan perustelut vääriksi. Julkista rahaa löytyy, kun sitä tarvitaan. EU seuraa perässä. Jo talouskriisin ensimmäinen vaihe on paljastanut EU:n melkein 30-vuotisen budjettikurin mielivaltaisuuden. Kun poliittista tahtoa on, kurisopimukset voidaan nopeasti panna syrjään, koska niiden noudattamisesta olisi haittaa. Jäsenmaiden ja EU:n poliittinen eliitti on nopeasti ottanut käyttöön tukiohjelmia, joiden kokonaiskoko on vähintään 10 prosenttia EU:n BKT:stä. Tosin osa tästä on lainoja ja lainojen takauksia, mitkä eivät auta jo valmiiksi ylivelkaantuneita taloustoimijoita – narulla ei voi työntää.

Jatka lukemista

Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti – kohti uusliberalistisen aikakauden loppua, osa 3

26. maaliskuuta 2020

Sarjan kolmannessa osassa arvioin lähikuukausien ja vuosien talouskehitystä. Edessä on syvä taantuma tai lama, mutta kuinka laajalle levinnyt, syvä ja pitkäkestoinen talouden alamäestä tulee, riippuu osin myös siitä missä määrin MMT-teoreetikot ovat oikeassa. Onko valtioilla tai EU:lla tässä tilanteessa olennaisia budjettirajoituksia? Vastaan, että kaikesta huolimatta on. Kriisi on vasta alkanut.

Jatka lukemista

Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti – kohti uusliberalistisen aikakauden loppua, osa 2

22. maaliskuuta 2020

Hyman Minskyn rahoituksellisen epävakauden hypoteesi kertoo, että keskeinen mekanismi, joka ajaa talouden kohti rahoituskriisiä, on yksityisen sektorin velkaantuminen.[1] Velan määrä suhteessa maailman bruttokansantuotteeseen nousi yli 320 prosenttiin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä – suuremmaksi kuin koskaan kapitalistisen maailmantalouden historiassa.[2] Asetelma oli valmis uudelle kriisille.

Jatka lukemista