LAUSUNTO koskien vesihuollon yksityistämisen estämistä

25. maaliskuuta 2021

Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta on pyytänyt minulta lausuntoa kansalaisaloitteen KAA 2/2020 johdosta ja erityisesti kansainväliseen omistukseen liittyen. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan sellaista lainsäädäntöä, jolla “estetään julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille”. Tarkoituksena on pitää omistus julkisena.

Jatka lukemista

Olemmeko saavuttaneet Eurooppa-projektin käännekohdan?

23. marraskuuta 2020

Kuten Brexit ja populismin suosio osoittavat, luottamus EU:hun samoin kuin uusliberalistiseen globalisaatioon on rapautunut. Sosiaaliluokkien ja alueiden välisen epätasa-arvon lisääntyminen sekä taustalla vaikuttavat poliittisen talouden prosessit – kuten deindustrialisaatio – ovat johtaneet kollektiivisen itsekeskeisyyden vahvistumiseen Euroopassa ja muualla maailmassa. Kaikki tämä tapahtuu maailmantalouden kontekstissa, johon kuuluvat kasvun hidastumisen varsinkin OECD-maissa ja erilaiset talouskriisit, joilla molemmilla on syvälliset juurensa finansialisaatiokehityksessä. [Tämä blogi on julkaistu myös englanniksi alustalla Brave New Europe.]

Jatka lukemista

Maailmantalouden kaikkien kriisien äiti – kohti uusliberalistisen aikakauden loppua, osa 5

26. heinäkuuta 2020

Viidessä kuukaudessa on ehtinyt tapahtua paljon. Moninaisten epäilyjen keskellä ja nopeiden käänteiden jälkeen EU:n koronabondit viimein toteutuivat. Niiden avulla unioni toteuttaa yhteisen elvytyspaketin. Rahaa sijoitetaan muun muassa ”vihreään diiliin” ja digitalisaatioon.

Jatka lukemista

Pukekaamme keisareille kansalaisen vaatteet. Asiantuntijakäytännöistä koronakriisissä

21. toukokuuta 2020

Hallituksella ja sen tukijoilla näyttää olevan vankka usko tieteeseen ja asiantuntemukseen ja sen myötä halu ulkoistaa kriisipäätöksentekoa asiantuntijoille. Toisaalta asiantuntijatietoa edustavan THL:n Markku Tervahauta arvioi YLE:n haastattelussa näin:

Jatka lukemista